New language variables for Board3 Portal 0.3.0 [TURKISH]

Board3 Portal Translations in Development

Topic author
kaanuslu
Active Member
Active Member
Posts: 6
Joined: 29. March 2008 09:04

New language variables for Board3 Portal 0.3.0 [TURKISH]

Post by kaanuslu » 27. April 2008 17:23

lang_portal_acp.php

Code: Select all

'ACP_PORTAL_VERSION'         => '<strong>Board3 Portal Versiyon v%s</strong>',

Code: Select all

'PORTAL_ATTACHMENTS_FORUM_IDS'           => 'Eklenti Forum Numaras?(s)',
  'PORTAL_ATTACHMENTS_FORUM_IDS_EXPLAIN'      => 'Eklentileri alaca??m?z Forumu buraya yazabilirsiniz. Bütün forumlar? seçili hale getirmek için bo? b?rak?n. Birkaç de?i?ik forum yazmak için forum isimlerinin aras?na virgül koyun, örnek : 1,2,5',

Code: Select all

'PORTAL_WELCOME_INTRO_EXPLAIN'     => 'Ho?geldin mesaj?n? de?i?tirin, en fazla 600 harf ! (BBCode kullanabilirsiniz)',

Code: Select all

'PORTAL_NEWS_PERMISSIONS'     => '?zinleri Aç/Kapa',
  'PORTAL_NEWS_PERMISSIONS_EXPLAIN'  => 'Haberleri gösterirken Ana Forumda kullan?lan izin ?ablonlar?n? dikkate al?r',

Code: Select all

'PORTAL_ANNOUNCEMENTS_PERMISSIONS'     => '?zinleri Aç/Kapa',
  'PORTAL_ANNOUNCEMENTS_PERMISSIONS_EXPLAIN'  => 'Duyurular? gösterirken Ana Forumda kullan?lan izin ?ablonlar?n? dikkate al?r',

Code: Select all

// custom
  'ACP_PORTAL_CUSTOM_INFO'            => 'Serbest Blok',
  'ACP_PORTAL_CUSTOM_SETTINGS'           => 'Serbest blok ayarlar?',
  'ACP_PORTAL_CUSTOM_SETTINGS_EXPLAIN'      => 'Serbest Blok ayarlar?n?z? buradan de?i?tirebilirsiniz. Bu blo?a, HTML, BBCode yerle?tirebilirsiniz. Reklam, video, resimi flash veya yaz? için kullanabilirsiniz. Gerekli kodu yerle?tirmeniz yeterlidir.',
  'ACP_PORTAL_CUSTOM_SMALL_SETTINGS'           => 'Serbest blok için küçültülmü? blok ayarlar?',
  'PORTAL_CUSTOM_SMALL_HEADLINE'         => 'Küçük serbest blok için ba?l?k',
  'PORTAL_CUSTOM_SMALL_HEADLINE_EXPLAIN'      => 'Küçük serbest blok ba?l???n? buradan de?i?tirebilirsiniz.',
  'PORTAL_CUSTOM_SMALL'              => 'Küçük serbest blo?u göster',
  'PORTAL_CUSTOM_SMALL_EXPLAIN'           => 'Bu blo?u portalda gösterir.',
  'PORTAL_CUSTOM_SMALL_BBCODE'           => 'Küçük serbest blok için BBCode_lara izin ver',
  'PORTAL_CUSTOM_SMALL_BBCODE_EXPLAIN'      => 'Bu kutuda BBCode kullan?labilir. BBCode aktif de?ilse yerine HTML kullan?lacakt?r.',
  'PORTAL_CUSTOM_CODE_SMALL'           => 'Küçük serbest blok için kod',
  'PORTAL_CUSTOM_CODE_SMALL_EXPLAIN'        => 'Küçük serbest blok kodlar?n? (HTML veya BBCode) buradan de?i?tirebilirsiniz.',
  'ACP_PORTAL_CUSTOM_CENTER_SETTINGS'           => 'Orta bölge için Serbest Blok ayarlar?',
  'PORTAL_CUSTOM_CENTER'              => 'Orta Bölge Serbest Blo?unu göster',
  'PORTAL_CUSTOM_CENTER_EXPLAIN'         => 'Bu blo?u portalda gösterir.',
  'PORTAL_CUSTOM_CENTER_HEADLINE'         => 'Orta Bölge Serbest Blok için ba?l?k',
  'PORTAL_CUSTOM_CENTER_HEADLINE_EXPLAIN'     => 'Orta Bölge Serbest Blok ba?l???n? buradan de?i?tirebilirsiniz.',
  'PORTAL_CUSTOM_CENTER_BBCODE'         => 'Orta Bölge Serbest Blok için BBCode_lara izin ver',
  'PORTAL_CUSTOM_CENTER_BBCODE_EXPLAIN'      => 'Bu kutuda BBCode kullan?labilir. BBCode aktif de?ilse yerine HTML kullan?lacakt?r.',
  'PORTAL_CUSTOM_CODE_CENTER'           => 'Orta Bölge Serbest Blok için kod',
  'PORTAL_CUSTOM_CODE_CENTER_EXPLAIN'      => 'Orta Bölge Serbest Blok kodlar?n? (HTML veya BBCode) buradan de?i?tirebilirsiniz.',

Code: Select all

'PORTAL_FORUM_INDEX'           => 'Forum ?ndex (Forum listesi)',
  'PORTAL_FORUM_INDEX_EXPLAIN'        => 'Bu blo?u portalda gösterir.',

Code: Select all

// global announcements
'PORTAL_ANNOUNCEMENTS_ARCHIVE'      => 'Duyuru ar?ivleme sistemini aç',
  'PORTAL_ANNOUNCEMENTS_ARCHIVE_EXPLAIN'   => 'Ar?ivlemeye izin verilirse, sayfa numaralar? gösterilecektir.',

Code: Select all

// news
  'PORTAL_NEWS_SHOW_LAST'      => 'En yeni mesaj? göster',
  'PORTAL_NEWS_SHOW_LAST_EXPLAIN'   => 'Bu aktive edilirse, En yeni mesaj yaz? halinde gösterilecektir. Bu seçenek kapat?l?rsa, ilgili ba?l???n ilk mesaj? gösterilecek <br /> Küçük haber blo?unda gösterilen link en yeni mesaja yönlendirilecektir.',
  'PORTAL_NEWS_ARCHIVE'      => 'Haber ar?ivleme sistemini aç',
  'PORTAL_NEWS_ARCHIVE_EXPLAIN'   => 'Ar?ivlemeye izin verilirse, sayfa numaralar? gösterilecektir.',

Code: Select all

// links
  'ACP_PORTAL_LINKS_INFO'     => 'Ba?lant?lar',
  'ACP_PORTAL_LINKS_SETTINGS'    => 'Ba?lant? ayarlar?',
  'ACP_PORTAL_LINKS_SETTINGS_EXPLAIN' => 'Ba?lant? blo?undaki ba?lant?lar? ayarlar.',
  'PORTAL_LINKS'         => 'Ba?lat?lar blo?u',
  'PORTAL_LINKS_EXPLAIN'      => 'Bu blo?u portalda gösterir.',
  'PORTAL_LINK_TEXT'        => 'Yaz?/URL',
  'PORTAL_LINK_TEXT_EXPLAIN'     => 'Yaz?dan sonra ba?lant? için gereki URL gelecek. Ba?lant?lar?n?n s?ras?n? de?i?tirmek için dü?mleri kullan?n. <strong>http://</strong> koymay? unutmay?n !',
  'PORTAL_ADD_LINK_TEXT'      => 'Ba?lant? ekle',
  'PORTAL_ADD_LINK_TEXT_EXPLAIN'   => 'Yeni ba?lant? olu?turmak için yaz?ya t?kla.',
  'PORTAL_LINK_ADD'        => '<strong>Ekle</strong>',
lang_portal_acp_logs.php

Code: Select all

'LOG_CONFIG_CUSTOMBLOCK'   => '<strong>Portal: Serbest blok ayarlar? de?i?tirildi</strong>',
lang_portal.php

Code: Select all

'VIEWING_PORTAL'     => 'Portal sayfas?',

Code: Select all

'VIEW_LATEST_ANNOUNCEMENT'  => '1 duyuru',
  'VIEW_LATEST_ANNOUNCEMENTS'  => '%d duyuru',
info_acp_portal.php

Code: Select all

'ACP_PORTAL_LINKS_INFO'         => 'Ba?lant?lar',
lang_portal_acp_logs

Code: Select all

'LOG_CONFIG_LINKS'      => '<strong>Portal: Ba?lant? blo?u ayarlar? de?i?tirildi</strong>',


Topic author
kaanuslu
Active Member
Active Member
Posts: 6
Joined: 29. March 2008 09:04

Re: New language variables for Board3 Portal 0.3.0 [TURKISH]

Post by kaanuslu » 28. April 2008 09:47

lang_portal.php

Code: Select all

'NO_ATTACHMENTS'         => 'Ek yok',


Topic author
kaanuslu
Active Member
Active Member
Posts: 6
Joined: 29. March 2008 09:04

Re: New language variables for Board3 Portal 0.3.0 [TURKISH]

Post by kaanuslu » 28. April 2008 17:43

info_acp_portal.php

Code: Select all

'ACP_PORTAL_CUSTOM_INFO'        => 'Serbest Blok',

Code: Select all

'NO_LINKS' => 'Ba?lant? yok',

User avatar

Kevin
Site Admin
Site Admin
Posts: 2888
Joined: 7. January 2006 21:11
phpBB.de User: Saint
phpBB.com User: Saint_hh
Location: Hamburg

Re: New language variables for Board3 Portal 0.3.0 [TURKISH]

Post by Kevin » 28. April 2008 22:19

~~~ They say the definition of madness is doing the same thing and expecting a different result ~~~

Kein Support per PN / No support via PM!

Return to “Translations in Development”